Waldemar Tomaszewski
En Lt Ru

Waldemar Tomaszewski

Urodził się 3 marca 1965 roku w Wilnie, w inteligenckiej rodzinie nauczycielskiej. Ojciec, śp. Władysław Tomaszewski, był wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Płocienniszkach w rejonie wileńskim, zaś mama, Jadwiga Tomaszewska, pracy pedagogicznej poświęciła 52 lata swego życia. Edukację rozpoczął w Szkole Średniej w Leszczyniakach (lit. Lazdynai), następnie uczęszczał do Szkoły Średniej Nr 11 w Wilnie (obecnie – Gimnazjum im. A. Mickiewicza). Był zdolnym i aktywnym uczniem. Po egzaminach maturalnych w 1983 roku został studentem Wileńskiego Instytutu Inżynierów Budowlanych (obecnie – Uniwersytet Techniczny im. Giedymina). W latach 1984-1986, po pierwszym roku studiów, odbywał służbę wojskową z poboru w okolicach Murmańska. W roku 1990 ukończył studia i otrzymał dyplom inżyniera. Jeszcze jako student, w końcu lat 80-tych, aktywnie włączył się do ruchu odrodzenia narodowego. W roku 1988 został członkiem koła ZPL (SSKPL) w Płocienniszkach, którego pierwszym prezesem była jego mama Jadwiga Tomaszewska. Na łamach gazet zabierał głos w aktualnych sprawach społecznych, brał udział w publicznych dyskusjach. Swoje zaangażowanie społeczne i zdolności organizatorskie rozwijał jako deputowany do Rady oraz członek Zarządu Samorządu Rejonu Wileńskiego w latach 1995, 1997 i 2000, kiedy został wicemerem Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Działalność polityczna

W roku 1992 zaczął pełnić obowiązki prezesa Wileńskiego Oddziału Rejonowego ZPL, największego oddziału Związku. W 1994 r. Waldemar Tomaszewski został koordynatorem grupy założycielskiej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, tworzył zręby partii, został jej pierwszym wiceprzewodniczącym. W roku 1999 został wybrany na przewodniczącego AWPL, z woli współpracowników jest nim do dziś. W roku 2000 po raz pierwszy został wybrany do Sejmu Republiki Litewskiej (w jednomandatowym wileńsko-solecznickim okręgu wyborczym). Sukces ten powtórzył w roku 2004 i 2008, uzyskując mandat już w pierwszej turze wyborów. Wyborcy głosowali na kandydata AWPL, który dał się poznać jako osoba uczciwa, zaangażowana i oddana nie tylko swoim bezpośrednim wyborcom, ale też elektorom z całej Litwy.

W 2008 roku w wyborach do Sejmu Waldemar Tomaszewski już w pierwszej turze zwyciężył ponownie, zdobywając największą liczbę głosów spośród 71 kandydatów startujących w okręgach jednomandatowych. Na lidera AWPL głosowali nie tylko przedstawiciele mniejszości narodowych, ale też miejscowi Litwini, którzy potrafili docenić uczciwą politykę prowadzoną przez posłów-Polaków: w ciągu 15 lat swej działalności AWPL nie została uwikłana w żadne skandale związane z korupcją, trwonieniem społecznych funduszy, czy inne tak nagminnie wstrząsające tzw. litewskimi partiami afery. W dwóch poprzednich kadencjach jako poseł pracował w Sejmowym Komitecie Administracji Państwowej i Samorządów, od 2008 roku zaś – w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

Zaufanie wyborców

W 2009 roku Waldemar Tomaszewski wziął udział w wyborach prezydenckich, uzyskując dobre wyniki. Wówczas, będąc najmłodszym kandydatem, spośród siedmiu kandydatów uplasował się na czwartym miejscu, uzyskując w skali kraju prawie 5% głosów. Z kolei w regionie, w którym jest bardziej znany, uzyskał wręcz fenomenalne wyniki. W rejonach solecznickim i wileńskim na kandydata oddano odpowiednio 67% i 50% głosów. W kilku samorządach Waldemar Tomaszewski uplasował się na drugiej pozycji, w tym w stolicy – Wilnie. Obecnie uczciwa i odważna praca przewodniczącego AWPL jest jeszcze bardziej znana w kraju, dlatego otwiera się przed nim realna szansa na polepszenie dotychczasowych wyników.

Wyborcy, doceniając uczciwość i kompetencję Waldemara Tomaszewskiego, postanowili oddelegować go do pracy na międzynarodowej arenie politycznej. Dzięki ich zaufaniu wyrażonemu podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w 2009 roku, uzyskał on olbrzymie poparcie i został posłem do Parlamentu Europejskiego, gdzie należycie reprezentuje i walczy o interesy swoich wyborców. Wówczas swój głos na lidera AWPL oddali nie tylko przedstawiciele mniejszości narodowych, ale też Litwini, którzy postrzegają go jako człowieka sumiennego i oddanego działalności społecznej.

Waldemar Tomaszewski dał się poznać jako osoba zasadnicza, energiczna, niezwykle pracowita i uczciwa, jako człowiek kierujący się w życiu i działalności Dekalogiem. Jest wierzącym i praktykującym katolikiem, zawsze występował w obronie wartości chrześcijańskich, był autorem projektu ustawy o ochronie życia nienarodzonego. Waldemar Tomaszewski jest żonaty, wraz z żoną Wiolettą już od 25 lat tworzą zgodną rodzinę, wychowując dwóch synów: 24-letniego Władysława i 14-letniego Pawła.

© 2011 Waldemar Tomaszewski
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
By Seven Arts