Waldemar Tomaszewski
En Lt Ru

Waldemar Tomaszewski

Urodził się 3 marca 1965 roku w Wilnie, w inteligenckiej rodzinie nauczycielskiej. Ojciec, śp. Władysław Tomaszewski, był wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Płocienniszkach w rejonie wileńskim, zaś mama, Jadwiga Tomaszewska, pracy pedagogicznej poświęciła 52 lata swego życia. Edukację rozpoczął w Szkole Średniej w Leszczyniakach (lit. Lazdynai), następnie uczęszczał do Szkoły Średniej Nr 11 w Wilnie (obecnie – Liceum im. Adama Mickiewicza). Był zdolnym i aktywnym uczniem. Po egzaminach maturalnych w 1983 roku został studentem Wileńskiego Instytutu Inżynierów Budowlanych (obecnie – Uniwersytet Techniczny im. Giedymina). W latach 1984-1986, po pierwszym roku studiów, odbywał służbę wojskową z poboru w okolicach Murmańska. W roku 1990 ukończył studia i otrzymał dyplom inżyniera. Jeszcze jako student, w końcu lat 80. aktywnie włączył się do ruchu odrodzenia narodowego. Na łamach gazet zabierał głos w aktualnych sprawach społecznych, aktywnie wyrażał swoje zdanie na temat ważnych problemów społecznych, brał udział w publicznych dyskusjach i tak rozpoczął swoją karierę jako polityk. Waldemar Tomaszewski jest żonaty, już od 30 lat tworzą zgodną rodzinę wraz z żoną Wiolettą i dwoma synami: Władysławem i Pawłem.

Działalność polityczna

W 1994 r. Waldemar Tomaszewski został koordynatorem grupy założycielskiej Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, tworzył zręby partii, został jej pierwszym wiceprzewodniczącym. W roku 1999 został wybrany na przewodniczącego AWPL, z woli współpracowników jest nim do dziś. W roku 2000 po raz pierwszy został wybrany do Sejmu Republiki Litewskiej (w jednomandatowym wileńsko-solecznickim okręgu wyborczym). Sukces ten powtórzył w roku 2004 i 2008, uzyskując mandat już w pierwszej turze wyborów. Wyborcy głosowali na kandydata AWPL, który dał się poznać jako osoba uczciwa, zaangażowana i oddana nie tylko swoim bezpośrednim wyborcom, ale też elektorom z całej Litwy.

W 2008 roku w wyborach do Sejmu Waldemar Tomaszewski już w pierwszej turze zwyciężył ponownie, zdobywając największą liczbę głosów spośród 71 kandydatów startujących w okręgach jednomandatowych. Na lidera AWPL głosowali nie tylko przedstawiciele mniejszości narodowych, ale też miejscowi Litwini, którzy potrafili docenić uczciwą politykę prowadzoną przez posłów-Polaków: w ciągu 25 lat swej działalności AWPL nie została uwikłana w żadne skandale związane z korupcją, trwonieniem społecznych funduszy czy inne tak nagminnie wstrząsające tzw. litewskimi partiami afery. W dwóch poprzednich kadencjach jako poseł pracował w Sejmowym Komitecie Administracji Państwowej i Samorządów, od 2008 roku zaś – w Komitecie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.

W 2016 roku zjazd Akcji Wyborczej Polaków na Litwie zaakceptował inicjatywę przewodniczącego partii, która dotyczyła rozszerzenia nazwy organizacji politycznej i w ten sposób utwierdzenia wartości, którymi kierują się wybrani przedstawiciele partii w swej działalności. Od tego momentu na litewskiej scenie politycznej partia jest znana jako Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR).

Zaufanie wyborców

W 2009 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Dzięki zaufaniu wyborców wyrażonemu podczas tych wyborów Waldemar Tomaszewski uzyskał olbrzymie poparcie i został posłem do Parlamentu Europejskiego. Wyborcy, doceniając uczciwość i kompetencję Waldemara Tomaszewskiego, postanowili oddelegować go na drugą a następnie i na trzecią kadencję do pracy na międzynarodowej arenie politycznej w 2014 i 2019 roku w czasie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Europarlamentarzysta należy do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów – jest członkiem zarządu, zastępcą przewodniczącego Delegacji do spraw stosunków z Białorusią, członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rozwoju i Podkomisji Praw Człowieka. Jest też członkiem Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego EURONEST – właśnie w tej ważnej dla Litwy instytucji on zasadniczo i energicznie reprezentuje interesy swoich wyborców.

W 2009 roku Waldemar Tomaszewski wziął udział w wyborach prezydenckich, uzyskując dobre wyniki. Wówczas, będąc najmłodszym kandydatem, spośród siedmiu kandydatów uplasował się na czwartym miejscu, uzyskując w skali kraju prawie 5% głosów. Z kolei w regionie, w którym jest bardziej znany, uzyskał wręcz fenomenalne wyniki. W rejonach solecznickim i wileńskim na kandydata oddano odpowiednio 67% i 50% głosów. W kilku samorządach, na przykład w Wilnie Waldemar Tomaszewski zajął drugie miejsce. Wybory prezydenckie w roku 2014 były jeszcze bardziej pomyślne. Kandydat AWPL otrzymał 8,23% głosów wyborców i tradycyjnie wygrał w regionie wileńskim.

Obecnie uczciwa i odważna praca przewodniczącego AWPL-ZChR jest jeszcze bardziej znana w kraju, dlatego otwiera się przed nim realna szansa na polepszenie dotychczasowych wyników. Waldemar Tomaszewski dał się poznać jako osoba zasadnicza, energiczna, niezwykle pracowita i uczciwa oraz jako człowiek kierujący się w życiu i działalności Dekalogiem. Jego mottem życiowym jest „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Jest wierzącym i praktykującym katolikiem, zawsze występował w obronie wartości chrześcijańskich, był autorem projektu ustawy o ochronie życia nienarodzonego.

© 2011 Waldemar Tomaszewski
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
By Seven Arts