Valdemar Tomaševski
En Pl Ru

Valdemar Tomaševski

Valdemar Tomaševski gimė 1965 m. kovo 3 d. Vilniuje, inteligentų mokytojų šeimoje. Jo a. a. tėvas Vladis-lav Tomaševski buvo ilgametis Vilniaus rajono Platiniškų pagrindinės mokyklos direktorius, o motina, Jadvy-ga Tomaševska, pedagoginiam darbui skyrė 52 gyvenimo metų. Kandidatas mokėsi Vilniaus 11-oje vidurinėje mokykloje (dabar – A. Mickevičiaus gimnazija), o mokslus pradėjo Lazdynų vidurinėje mokykloje. Buvo gabus ir aktyvus mokinys. Išlaikęs brandos egzaminus 1983 metais įstojo į Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas). 1984–1986 metais, po pirmojo studijų kurso, kaip šauktinis atliko karinę tarnybą Murmansko srityje. 1990 m. baigė studijas ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. Dar būdamas studentas įsijungė į 9. dešimtmečio pabaigos tautinio atgimimo sąjūdį, žiniasklai-doje aktyviai reiškė savo nuomonę aktualiais visuomenės gyvenimo klausimais, dalyvavo viešose diskusijo-se. Savo visuomeninį aktyvumą ir organizatoriaus sugebėjimus plėtojo kaip Vilniaus rajono savivaldybės tarybos ir valdybos narys 1995, 1997 ir 2000 metais, kuomet tapo Vilniaus rajono savivaldybės vicemeru.

Valdemar Tomaševski
Biografija Valdemaro Tomaševski

Politinė veikla

1994 metais Valdemar Tomaševski buvo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos steigimo iniciatyvinės grupės koor-dinatorius, kūrė partijos pagrindus ir tapo jos pirmuoju vicepirmininku. 1999 metais išrinktas Lietuvos lenkų rinkimų akcijos pirmininku, šias pareigas eina iki šiol – tokiu būdu pateisindamas bendrapartiečių lūkesčius. 2000 metais pirmą kartą išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu (Vilniaus-Šalčininkų vienmandatėje apy-gardoje). Šią sėkmę pakartojo 2004 ir 2008 metais. Rinkėjai balsavo už Lietuvos lenkų rinkimų akcijos kandi-datą, kurį pažinojo kaip sąžiningą, aktyvų ir ištikimą ne vien savo rinkėjams, bet ir kiekvienam Lietuvos rinkėjui žmogų.

2008 m. rinkimuose į Seimą Valdemar Tomaševski jau pirmajame ture vėl laimėjo surinkdamas didžiausią balsų skaičių iš 71 kandidatų, startuojančių vienmandatėse apygardose. Už Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderį balsavo ne tik tautinių mažumų atstovai, bet ir vietiniai lietuviai, kurie įvertino sąžiningą Seimo nario lenko politiką: per 15 savo veiklos metų Lietuvos lenkų rinkimų akcija nebuvo įsivėlusi į jokius skandalus, susijusius su korupcija, viešųjų lėšų iššvaistymu ar kitomis taip dažnai Lietuvos partijas drebinančiomis aferomis. Dviejų ankstesnių kadencijų metu Valdemar Tomaševski dirbo Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete, o nuo 2008 m. – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys.

Rinkėjų pasitikėjimas

Valdemar Tomaševski, dalyvavęs šalies prezidento rinkimuose 2009 metais, pasiekė gerų rezultatų: anuomet, būdamas jauniausias kandidatas, užėmė ketvirtą vietą iš visų septynių pretendentų, šalies mastu gavo beveik 5 proc. balsų, o regione, kuriame yra geriau žinomas, jo rezultatai buvo tiesiog fenomenalūs. Šalčininkų ir Vilniaus rajonuose jis gavo atitinkamai 67 ir 50 proc. balsų. Keliose savivaldybėse, pavyzdžiui, sostinėje Vilniuje Valdemar Tomaševski užėmė antrą poziciją. LLRA pirmininko sąžiningas ir drąsus darbas šiandien šalyje yra žinomas dar plačiau, todėl jam atsiveria reali galimybė pagerinti iki šiol turėtus rezultatus.

Rinkėjai, vertindami Valdemaro Tomaševskio sąžiningumą ir kompetenciją, nusprendė jį deleguoti dirbti tarptautinėje politinėje arenoje. Dėl rinkėjų pasitikėjimo per 2009 metais vykusius rinkimus į Europos Parlamentą Valdemar Tomaševski susilaukė didžiulio Lietuvos gyventojų palaikymo ir tapo Europos Parlamento nariu. Šioje institucijoje jis tinkamai atstovauja savo rinkėjų interesams. Už Lietuvos lenkų rinkimų akcijos lyderį balsavo ne tik tautinių mažumų atstovai, bet ir lietuviai, kurie sugeba įvertinti jį kaip sąžiningą žmogų ir visuomeninei veiklai atsidavusį veikėją.

Valdemar Tomaševski yra žinomas kaip principingas, energingas, nepaprastai darbštus ir sąžiningas žmogus, savo gyvenime ir veikloje besivadovaujantis Dekalogu. Tikintis ir praktikuojantis katalikas, visada ginantis krikščioniškąsias vertybes, įstatymo dėl negimusio vaiko apsaugos projekto autorius. Valdemar Tomaševski yra vedęs, jau 25 metus gyvena darnioje šeimoje su žmona Violeta ir dviem sūnumis: 24 metų Vladislavu ir 14 metų Pavelu.

Valdemar Tomaševski biografija
© 2011 Valdemar Tomaševski
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
By Seven Arts